-

cbrengland : krzysztof bekiersz

Artykuły użytkownika

Jedna Msza Święta, wiele języków, jeden Kościół Katolicki

To zdjęcie, to kościół katolicki w Folkestone i msza święta niedzielna. Tym razem wyjątkowa, bo pierwszo-komunijna. Kościół pełny. Ludzie ze wszystkich stron świata. I nie przeszkadzał mi już język angielski liturgii. A w przeważającej większości dla ludzi w tym kościele zgromadzonych, język angielski, jest drugim językiem, bo mają swój język ojczysty.

To nie jest jednak ważne. Nie jest ważnym w jakim języku się modlimy. Nie jest ważnym język liturgii. Nie są ważne detale liturgii, która ma spełniać podstawowe jej wymogi. Bo przede wszystkim ma w niej być obecność samego Chrystusa, Syna Bożego z jego ciałem i krwią, Syna Bożego z Duchem Świętym. Mamy się z Nim spotkać. Tak powiedział do swoich pierwszych uczniów na ostatnim z nimi spotkaniu, by ...

cbrengland
28 maja 2019 07:20

7     762    4

British Empire today, keep smiling

cbrengland
22 maja 2019 06:15

2     1081    2

Nie przyznawajcie racji diabłu

Wierzysz? Wierzysz w Boga Jedynego w Trójcy Świętej? Jesteś w drodze z Tym, który podaje ci rękę, by doprowadzić cię do Jego i naszego Ojca, który umarł za ciebie, by zgładzić twoje grzechy, by zgładzić grzechy świata, który jest Synem Boga i Zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci i jest wśród nas z Duchem Świętym, wśród tych, którzy w niego wierzą, a obok są ci, ktorzy z nim walczą, na śmierć i życie?

Czy tak trudno nam wypowiedzieć to, co napisałem powyżej? Wygląda na to, że tak. I nawet, albo i może przede wszystkim, trudno jest tak mówić tym, którzy powinni być naszymi przewodnikami w naszej drodze do Ojca, do naszego zbawienia, hierarchom Kościoła w Polsce, a nawet Papieżowi Franciszkowi.

Bo Kościół ...

cbrengland
17 maja 2019 07:50

44     1723    3

Modlitwa

Jan Pawel II

Co to znaczy modlić się?

Castelgandolfo

27.07.1980

Panie, naucz nas modlić się. Te słowa skierowane wprost do Chrystusa, bynajmniej nie są tylko słowami historycznymi. Są to słowa, które wciąż powtarzają ludzie.

Problem stale aktualny. Problem modlitwy. Co to znaczy, modlić się? Jak się modlić? I dlatego też stale aktualna jest ta odpowiedź, którą dał Chrystus.

Jak odpowiedział Chrystus? Do pewnego stopnia nauczył pytających, jakie słowa mają wypowiadać, kiedy się modlą, kiedy się zwracają do Ojca. Nauczył więc Chrystus słów modlitwy, słów, najdoskonalszych, najzupełniejszych, wszystko w nich się zawiera.

Jednakże odpowiedź Chrystusa nie ogranicza się tylko do tekstu, do słów, jakie mamy wypowiadać, modląc s ...

cbrengland
12 maja 2019 04:55

17     1198    5

Gitara z mszą świętą

A czy aby nie powinno być odwrotnie w tym tytule?

Co za różnica dla wielu już teraz. Tutaj w tym kraju tak to właśnie jest. Ba, jest jeszcze lepiej w kościołach, bo jest ta gitara i inne instrumemty i są śpiewy i pełny fun, tylko nie ma już mszy świętej w tych ich kościołach państwowej religii, czyli religii premiera tego kraju, bo on przewodniczy tej imprezie. Tak to jest skonstruowane. A jak potężną siłą ducha i materii był Kościół Katolicki na tej wyspie, można przeczytać w wielu źródłach, jeszcze, a i co rusz natrafia się na pozostałości tej potęgi, gdy natrafia się na ruiny klasztorów, czy widzi kościoły, które nie zostały zniszczone, a jedynie przerobione na te kościóły premiera.

A co w nich jest, można się przekonać będąc nawet w W ...

cbrengland
11 maja 2019 09:07

11     1453    9

Kraków: wyjątkowe spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem i dr Aldoną Ciborowską

Polonia Christiana zorganizowała tak ważne spotkanie z prof.Grzegorzem Kucharczykiem i Gabrielem Maciejewskim Coryllusem na temat Irlandii i zagrożeń dla Polski, czyli jej dechrystianizacji.

Nie zapomnę słów prof.G.Kucharczyka, który kilkakrotnie na stawiane przez siebie pytanie i pytanie tego spotkania, czy to, co się stało w Irlandii może sie powtórzyć w Polsce, odpowiadał zdecydowanie, tak, w Polsce może się stać tak samo.

Teraz Polonia Christiana organizuje spotkanie jakże ważne, bo mówiące wprost o tym, co w Polsce się dzieje, czyli rewolucja.

Kraków jest mi bardzo bliski, nie raz pisałem. To specjalne miejsce, pomimo, że siły zła chcą go zaorać. Trzeba temu stawić opór. Na tym spotkaniu sala powinna pękac w szwach.

h ...

cbrengland
6 maja 2019 10:05

0     805    4

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

To początek dzisiejszych czytan mszalnych.

Jest taki czas, właśnie teraz, czas wyciszenia i refleksji, gdy Jezus leży w grobie i nadchodzi jego chwila Chwały, moment, gdy pokaże Swiatu, kto jest jego Królem i że jest Synem Boga Najwyższego, który ten Świat stworzył z Duchem Bożym na nim po wsze czasy.

Gdy spojrzymy w niebo, gdzie słońce ale wieczorem księżyc i miliony gwiazd, to musi paść pytanie

- A co jest dalej?

Nie wiemy. Nie wie nikt. To wykracza poza ludzkie poznanie.

Wie Bóg. Tylko. To potwierdzenie jego istnienia. A my jesteśmy jego dziećmi.


Wielka Sobota

Czytanie pierwsze
(Rdz 1, 1 - 2, 2)
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duc ...

cbrengland
20 kwietnia 2019 09:19

7     826    6

 Poprzednia  Strona 2 na 2.