-

cbrengland : krzysztof bekiersz

Św.Benedykt z Nursji przed pełnią księżyca

W najbliższy wtorek pełnia księżyca. Dla mnie już od wielu lat to znaczące wydarzenie. Broń mnie Panie Boże od wszelkiego rodzaju kabały, wróżek i innego tego typu „mądrości”. Ale nic na to nie poradzę, wpływ planet, czy księżyca, ba, nawet czas urodzenia, czyli znak zodiakalny, uważam za coś, co jednak ma wpływ na nas, na to, kim jesteśmy i jak żyjemy. A księżyc? Jak wielką jest siła jego oddziaływania, to codziennie mogę obserwować będąc nad morzem, gdy to morze ucieka od brzegu i się zapada, na moim wybrzeżu o jakieś prawie 6.5m, by po paru godzinach wrócić do poziomu o te 6.5m wyżej. I tak dwa razy dziennie. Na początku mego bycia nad morzem tutaj to był dla mnie szok, gdy będąc po raz pierwszy w porcie Rye, uroczego miasteczka w East Sussex, zobaczyłem, jak rzeka, tworząca ten port płynie w kierunku odwrotnym, czyli od morza w kierunku portu. Zjawisko zaiste dla człowieka wychowanego przez Bałtyk, niezwykłe. I też długo bardzo to trwało, gdy przyzwyczaiłem się jednak do tego ruchomego morza, wcześniej bardzo tęskniąc do bałtyckich plaż, szukając bez przerwy porównania z nimi. Nic ich nie zastąpi, to jasne. Ale coś z ich klimatu można tutaj znaleźć, jak się dobrze szuka i jakoś żyć się da.

Te daty pełni księżyca mam zanotowane na rok do przodu w moim kalendarzu w smartphonie. I to nie dzień pełni księżyca jest tym najważniejszym dniem ale dnie poprzedzające tę pełnię. Zdarza się, że „chodzę po ścianach”, tak mocne oddziaływanie księżyc wywiera na mój organizm. I jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam. Bo ma tak mniej lub więcej, każdy. I właśnie dobrze wiedzieć, kiedy ta pełnia księżyca jest. Bo wtedy nie jesteśmy zaskoczeni zachowaniem swojego organizmu i stanowi naszego samopoczucia. Bo on w tym czasie, przed pełnią, jest właśnie aż za dobry.

A Św. Benedykt, to patron, nie tylko Europy i fundator zakonu i jego reguły, które zmieniły oblicze Europy właśnie i Brytanii też bardzo ale to autor mojej ulubionej frazy, Ora et Labora, o której pamiętam stale. A jeżeli zapomnę, to dla mnie sygnał, że wpadłem w działania i zmęczenie nie do przyjęcia na dłuższą metę. I o to właśnie chodzi.

- - -

Czwartek, 11 lipca 2019

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Czytanie pierwsze
(Prz 2,1-9)
Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Czytanie drugie
(Dz 4,32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Psalm
(Ps 34,2-4.6.9.12.14-15)
REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością
oblicza wasze nie zapłoną wstydem

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

Aklamacja
Aklamacja (Mt 19,29)
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

Ewangelia
(Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

żródło: mateusz.pl

- - -

Św.Benedykt z Nursji

Święty Benedykt z NursjiBenedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim są nikłe. Podstawowym źródłem jest dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, przedtem mnicha benedyktyńskiego, który żył w czasach bliskich św. Benedykta. Niestety, Dialogiśw. Grzegorza nie miały na celu podania biografii, ile raczej opis życia Benedykta; stąd mało w nich danych historycznych, a wiele wątków wręcz legendarnych.

Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursji. Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze swoją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze studia udał się do Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił Wieczne Miasto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę jako asceta. Udał się ok. 60 km na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale również dogodną grotę, gdzie mógł zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit. Obrana przez niego grota zapewniała mu zupełny spokój. Przebywał tam przez trzy lata. Miejscowi górale, wypasający kozy, zaopatrywali go w konieczną żywność.Święty Benedykt z Nursji

Z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie. Pod jego kierunkiem utworzono 12 małych klasztorów po 12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich Benedykt postawił przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych. Tak więc z pustelnika przeobraził się w cenobitę, czyli w ascetę zamieszkującego pustynię wraz z innymi. Nie znamy przyczyn, dlaczego Benedykt opuścił również i to miejsce. Św. Grzegorz wymienia niechęć miejscowego duchowieństwa. Benedykt zabrał ze sobą najgorliwszych i najbardziej oddanych uczniów i przeniósł się z nimi na Monte Cassino do ruin dawnej fortecy rzymskiej. Benedykt rozpoczął budowę nowego klasztoru od wyburzenia pogańskiej świątyni Jowisza i Apollina. Mieszkańcy miasteczka, leżącego u stóp góry, przychodzili tutaj dla składania ofiar. Był to rok 525 lub 529. W tym czasie na Wschodzie cesarz Justynianin I Wielki zamykał ostatnią pogańską szkołę filozoficzną w Atenach.
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki zaczęły się zapełniać adeptami, Benedykt postanowił ułożyć regułę. Miał już sporo doświadczenia. Długie lata rządów na Monte Cassino pozwoliły w praktyce wypróbować przepisy. Roztropny prawodawca zmieniał je i stale doskonalił. Tak więc reguła benedyktyńska przeszła okres długiej próby i doświadczeń. Wprawdzie jej oryginał zaginął, spłonął bowiem w roku 896 w czasie pożaru klasztoru w Teano, jednakże zachowało się wiele jej odpisów.

Zasadniczą cechą Reguły św. Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa jak reguły św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych Wschodu. Nie preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We wszystkim: w modlitwie, uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: “złoty środek”. Celem zasadniczym, jaki Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosiły chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora – módl się i pracuj. Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na lectio divina – czytanie Pisma Świętego. Wprowadził do zakonu profesję – prawem zagwarantowaną przynależność do zakonu oraz stabilność miejsca, czyli zobowiązanie mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła św. Benedykta stała się podstawą dla wielu innych.
Sława Benedykta rozchodziła się szeroko. Powiększać ją miały cuda, o których wspomina św. Grzegorz. Miał m.in. przepowiedzieć najazd Longobardów. Ich wódz po śmierci Benedykta faktycznie najechał Monte Cassino; benedyktyni byli zmuszeni opuścić klasztor i ratować się ucieczką do Rzymu (587). Benedykt miał założyć także opactwo w Terracina, a zdaniem niektórych również w Rzymie (opactwo św. Pankracego przy Lateranie).

Święty Benedykt z Nursji z rodzoną siostrą, św. ScholastykąBenedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka tygodni po śmierci swojej siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino.Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor (587), mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. Benedykta do Francji. Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św. Benedykta – we Fleur. Tam są do dnia obecnego. W latach późniejszych część relikwii obu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Na pamiątkę przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do Fleur zakon obchodzi w liturgii pamiątkę “przeniesienia relikwii”. Na ten właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne święto św. Benedykta.
Zaraz po śmierci Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć ołtarzy. Do jego grobu napływali liczni pielgrzymi. Sławę jego rozniosły Dialogi św. Grzegorza, w których jest mowa nawet o cudach, jakie Benedykt za życia działał. Rychło kult św. Benedykta stał się też własnością całego Kościoła. Ku czci Patriarchy ułożono mnóstwo hymnów, sekwencji i modlitw. Benedykt jest w naszych czasach czczony jako patron Opus Dei, jako patron pracujących, a nawet jako orędownik umierających. Pius XII ogłosił go patronem speleologów (1957) i architektów włoskich.
Reguła św. Benedykta wywarła poważny wpływ na całe życie Europy Zachodniej. Dzieło św. Benedykta jest imponujące i niepowtarzalne. Benedyktyni przez długie wieki (wiek VI-XII) byli najpotężniejszą rodziną zakonną na świecie. Ich klasztory dochodziły do liczby kilku tysięcy, a liczba mnichów dochodziła do wielu dziesiątków tysięcy. Z modelu życia benedyktyńskiego wyrosły inne rodziny zakonne, m.in. benedyktynki (klauzurowe i czynne), cystersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni i trapiści. Zakony te wydały kilka tysięcy świętych i błogosławionych, dały Kościołowi ponad 20 papieży. Wśród świętych benedyktyńskich wypada wymienić: św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604), doktora Kościoła; św. Augustyna z Canterbury, apostoła Anglii (+ 605); św. Bedę Czcigodnego, doktora Kościoła (+ 735); św. Bonifacego, apostoła Niemiec i głównego patrona tego kraju; św. Wojciecha – apostoła Czech, Węgier, Polski i Prus, męczennika (+ 997); św. Piotra Damiani, doktora Kościoła (+ 1072); św. Romualda, założyciela kamedułów (+ 1027); św. Jana Gwalberta (+ 1073), założyciela nowej gałęzi zakonnej; św. Anzelma, doktora Kościoła (+ 1109); św. Matyldę (+ 968); św. Hildegardę z Bingen, doktora Kościoła (+ 1179); św. Gertrudę Wielką (+ 1302).

Święty Benedykt z Nursji

W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci tego króla powstały, i nawrót pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI wieku widzimy benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy (Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu, na Łysej Górze, w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w Gdańsku. Obecnie istnieją ich opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło Kościana oraz Biskupowie.

W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem “Ausculta fili” – “Synu, bądź posłuszny”, wiązka rózg.

żródło: brewiarz.pl

 tagi: kosciol 

cbrengland
12 lipca 2019 01:40
10     778    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Grzeralts @cbrengland
12 lipca 2019 08:23

Znaczna część ludzi wyczuwa też pole magnetyczne, a wszyscy są na nie wrażliwi. 

zaloguj się by móc komentować

syringa @cbrengland
12 lipca 2019 09:38

ja tez mam zanotowane daty pelni i nowiu na caly rok bo prowadze wg tego moj ogrod (dlugo by mowic)

ALe rzeczywiscie -kto raz widzial plywy -chocby w NOrmandii -nie bedzie ksiezyca lekcewazyl.

Ksiezyc ma wiekszy na nas wplyw, niz sie mysli -na odchudzanie i tycie , na terminy operacji. A w pelni wzrasta ilosc samobojstw morderstw i bojek (zwlaszcza wsrod zyjacych "blizej natury" -np. na Podhalu

na prace domowe a przede wszystkim na wlasciwosci drewna (slynne "niepalace sie" polskie zapalki -tez stad. Drewno moze sie palic znakomicie i w ogole nie palic, byc gietkie i twarde, niewypaczajce sie, sliskie lub nie (wszystkie gorskie mostki w ALpach robione sa wg tej receptury ) bo do dzis w Bawarii i Austrii mozna kupic (drozej) drewno o okresl wlasciwosciach.

Moj ogrod mam na VI kl (i pozaklasowej -"morena recesyjna"-czysty piaseczek miejscami) ale ze prowadzony jest w"wg ksiezyca" wszystko rosnie nad podziw (sama sie dziwie)

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @Grzeralts 12 lipca 2019 08:23
12 lipca 2019 13:03

No tak ale ten wpływ pełni księżyca jest taki cykliczny, miesięczny i dlatego można go uprzedzić, czyli nawet zaplanować jakiś "ważny wyczyn" na dni przed jego pełnią, bo jesteśmy wtedy sami pełni mocy właśnie ☺

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @syringa 12 lipca 2019 09:38
12 lipca 2019 13:06

Kiedyś, bodaj nawet na blogu Coryllusa, ktoś dal link do filmu na YouTubie o milionowym biznesie gościa z Austrii, który zaczął budować drewniane domy z drzew ale ściętych właśnie przed pełnią księżyca. Właściwości takiego drewna są po prostu newiarygodne.

zaloguj się by móc komentować

JK @cbrengland
12 lipca 2019 14:54

Powiedzenie "Ora et Labora" pochodzi bodajże z XVIII w. kiedy to jeden z Jezuitów robił krótkie charakterystyki poszczególnych zakonów. Motto Św. Benedykta brzmi: " By Bóg był uwielbiony we wszytstkim".

W samej regule Św. Benedykta nie znajdzie pan stwierdzenia "módl się i pracuj". Św. Benedykt mówił o równowadze między modlitwą, pracą i odpoczynkiem - po 1/3 dnia.

Tym niemniej owa krótka charakterystyka - "módl się i pracuj" nie jest wcale taka nietrafna.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @JK 12 lipca 2019 14:54
12 lipca 2019 16:02

Właśnie, nie ma znaczenia kto ale co ☺

zaloguj się by móc komentować

syringa @cbrengland 12 lipca 2019 13:06
12 lipca 2019 18:49

to nie takie proste

wg mojej wiedzy (ksiazkowej) nie kazda pelnia tak wplywa na jakosc drewna. Owszem -drzewa (galezie) scinane przed pelnia -zwlaszcza na wiosne -"placza" bo maja tyle soku

A krotki pien mojej scietej brzozy wiosna przed pelnia -sokowal jeszcze chyba miesiac.

ALe "inne wlasciwosci" rozkladaja sie na caly rok

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @syringa 12 lipca 2019 18:49
12 lipca 2019 19:34

Ten film pokazywal, ze to drewno ścięte przed pełnią pozwalalo na budowe nawet kilku piętrowym domów, tak to drewno jest wytrzymałe i ma specyficzne właściwości. Ok, nie będę się upierał ale coś jednak na pewno jest w tym drewnie pozyskanym przed pełnią. Film wydawał mi się wiarygodny.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @syringa 12 lipca 2019 18:49
12 lipca 2019 19:34

Ten film pokazywal, ze to drewno ścięte przed pełnią pozwalalo na budowe nawet kilku piętrowym domów, tak to drewno jest wytrzymałe i ma specyficzne właściwości. Ok, nie będę się upierał ale coś jednak na pewno jest w tym drewnie pozyskanym przed pełnią. Film wydawał mi się wiarygodny.

zaloguj się by móc komentować

kskiba19 @cbrengland 12 lipca 2019 19:34
16 lipca 2019 23:38

Wszystko się zgadza. Zabrakło tylko jednej informacji. Chodzi o zimę. Inaczej to by nie miało sensu.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować